CRMX OEM W-DMX™ Footprint

CRMX OEM W-DMX Footprint, tak jak inne produkty CRMX OEM, jest oparty na zaawansowanej technologii CRMX opracowanej przez LumenRadio. Daje ona całą zaawansowaną funkcjonalność jak zautomatyzowane bezkolizyjne współistnienie, wierność przesyłu DMX, niskie i stałe opóźnienie, silne szyfrowanie, oraz wiele innych zalet, a to wszystko w małej płytce drukowanej.

CRMX OEM W-DMX™ Footprint pozwala na ułatwioną integrację ze starszymi systemami, gdyż jest kompatybilny z nadajnikami W-DMX™*. Należy pamiętać że użycie urządzeń CRMX w ten sposób nie da nam zalet zaawansowanej technologii CRMX.

CRMX OEM W-DMX Footprint korzysta z międzynarodowego wolnego pasma 2.4 GHz

*W-DMX™ jest znakiem handlowym Wireless Solution Sweden

Kategoria produktu: