MA 3D

Działa ono z systemem grandMA2 jako pełnoprawny samodzielny uczestnik sesji i tak jak konsolety oraz inni uczestnicy sesji pracuje bezpośrednio z danymi spektaklu.
Oprogramowanie posiada bardzo elastyczny i łatwo konfigurowany interfejs z podziałem okna głównego na panele oraz dodawanie zakładek w panelach. Można otworzyć wiele dodatkowych okien podglądu i widoków z różnorodnych kamer.

MA 3D stosuje dwukierunkową wymianę i synchronizację danych spektaklu, co daje mu przewagę funkcjonalności i wydajności nad typowymi programami do wizualizacji interpretującymi tylko dane DMX.

Wydajność i funkcjonalność grandMA 3D znalazła potwierdzenie między innymi przy podczas tras koncertowych z serii U2 360° Tour legendarnego irlandzkiego zespołu U2, oraz w finale konkursu Eurowizji w 2014 roku.

Główne cechy programu:

 • Elastyczny i łatwo konfigurowany interfejs z podziałem na panele i zakładki paneli
 • Łatwe budowanie scenografii z gotowych obiektów, które można dowolnie pozycjonować, obracać i skalować w wirtualnej przestrzeni trójwymiarowej, oraz zmieniać domyślne materiały lub nakładać tekstury
 • Importowanie plików geometrii w formacie *.3ds
 • Możliwość tworzenia i modyfikacji bibliotek obiektów do budowania scenografii
 • Trójwymiarowa wizualizacja efektu oświetleniowego z urządzeń oświetleniowych różnego rodzaju, wraz z reprodukcją kolorów, gobo oraz cieni w czasie rzeczywistym
 • Wiele okien widoku z różnych kamer
 • Rozbudowana regulacja działania wizualizacji

Współpraca programu z systemem grandMA2 na zasadzie pełnoprawnego uczestnika sesji daje szereg dodatkowych unikalnych korzyści:

 • Przechowywanie przez grandMA 3D dodatkowej kopii zapasowej całego pliku spektaklu
 • Przechowywanie danych scenografii jako integralnej część danych spektaklu
 • Ta sama konfiguracji urządzeń - jednakowy zestaw, rozmieszczenie oraz funkcje urządzeń w konsolecie i 3D z ciągłą synchronizacją danych
 • Współdzielenie systemu kamer
 • Możliwość synchronizacji wyboru urządzeń
 • Możliwość wizualizacji programera BlindEdit oraz trybu PreviewEdit, analogicznie jak robi to okno Stage w konsolecie

Główne zastosowania grandMA 3D

 • Wizualizacja wspomagająca programowanie świateł na konsolecie bez zajmowania rzeczywistych świateł, sali itd. oraz możliwość testowania różnych koncepcji i pomysłów
 • Wraz z grandMA2 onPC stanowi w pełni darmowy i powszechnie dostępny pakiet programowy do wstępnego programowania i wizualizacji spektaklu na standardowych komputerach PC bez potrzeby angażowania rzeczywistych świateł oraz konsolety
 • Wspomaganie pracy z konsoletą w trakcie sztuki dzięki możliwości wyboru urządzeń, wizualizacji programera BlindEdit oraz obsłudze trybu PreviewEdit

Kategoria produktu: