ChromaFlood

Seria naświetlaczy architektonicznych, które znakomicie sprawdzają się również w oświetleniu rozrywkowym, szczególnie w sytuacjach gdzie dużą rolę odgrywa szczelność IP65 oraz brak migotania światła.
Zasilanie źródeł LED regulowanym prądem stałym bez modulacji zupełnie eliminuje efekty migotania lub smużenia w każdych warunkach obserwacji bezpośredniej oraz rejestracji obrazu i wideo dla każdej szybkości migawki.

Modele 200 oraz 100 mają zasilacz/sterownik ChromaZone zintegrowany w swojej konstrukcji.
Model 50 wymaga użycia zewnętrznego zasilacza ChromaZone.

Produkty w tej grupie

ChromaFlood 200

Wysokiej jakości naświetlacze które z wielkim powodzeniem są stosowane w oświetleniu scenicznym. Stanowią znakomity przykład zalet technologii LED.

ChromaFlood 100

Wysokiej jakości naświetlacze które z wielkim powodzeniem są stosowane w oświetleniu scenicznym. To mniejsza wersja naświetlacza ChromaFlood 200 i również jest przykładem zalet technologii LED.

ChromaFlood 50

Wysokiej jakości małe naświetlacze architektoniczne które z powodzeniem można stosować w oświetleniu scenicznym. Wymagają zewnętrznego zasilacza ChromaZone.