Moduły SGM

Moduły dla urządzeń SGM A/S, do zmiany funkcjonalności i efektów dostępnych w urządzeniach.

Produkty w tej grupie

Moduł G-Profile

Moduł efektów typu G-Profile z nożami profilującymi, który jest zamienny z modułem efektów gobo urządzenia G-Spot.

Moduł G-Spot

Moduł efektów typu G-Spot do projekcji gobo, który jest zamienny z modułem noży profilujących urządzenia G-Profile.