Multimedia interaktywne

Interakcje mogą być zdefiniowane na różne sposoby. Mogą to być samodzielnie stworzone przez nas interfejsy, które mogą być dostępne np. przez przeglądarkę internetową. Mogą to być niemal dowolne standardowe typy sygnałów sygnałów zewnętrznych. Mogą to być różne typy czujników, kamer i kontrolerów. Można też zrealizować śledzenie pozycji i ruchu.

Przedstawiona lista produktów to zaledwie najbardziej zaawansowane, charakterystyczne elementy jakie mogą być zastosowane.

Produkty w tej grupie

Widget Designer

Widget Designer to zaawansowany program-środowisko do łatwego tworzenia interaktywnych narzędzi i instalacji sterowania, łącząc różne typy sygnałów, akcesoriów lub kontrolerów, z naszym interfejsem i ustaloną przez nas logiką działania.

AirScan

AirScan jest detektorem pozycji obsługującym do 24 niezależnie rozpoznawanych punktów jednocześnie.

ID Tags

Miniaturowy nadajnik podczerwieni. Służy jako śledzony cel w instalacji śledzącej pozycje w czasie rzeczywistym.