Zarządzanie i sterowanie multimediami

Produkty z tej grupy bardzo ułatwiają w praktyce pracę w systemie Pandoras Box, dzięki zdalnemu dostępowi do serwerów i playerów, oraz scentralizowaniu ich obsługi w jednym miejscu.

Dodatkowo można zdefiniować współpracę z innymi systemami i sygnałami sterowania, ze szczególnym wskazaniem na interaktywne rozwiązania.

Produkty w tej grupie

Pandoras Box Manager

Oprogramowanie zarządzające systemu Pandoras Box. Umożliwia w sieci Pandoras Box zdalną edycję i skoordynowane sterowanie multimediów w serwerach i playerach, oraz przygotowywanie materiałów.

Jog/Shuttle Board

Sterownik Jog/Shuttle Board udostępnia bezpośredni dostęp do sterowania dwoma sekwencjami.

Fader Board

Sterownik Fader Board działa jako rozszerzenie do Jog Shuttle Board. Umożliwia sterowanie dodatkowymi sześcioma sekwencjami.