Opera Krakowska - 2009 - projekt technologiczny i realizacja technologii scenicznej