Opera Wrocławska (dawniej Dolnośląska) - 2002 - pierwszy etap remontu