Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej - 2010 - oświetlenie sceniczne