Teatr Muzyczny Roma - 2000 - dostawa i wynajem głów ruchomych