Teatr Muzyczny Roma - 2008 - konserwacja, przegląd, naprawy