Coolux Pandoras Box v5.7

Venue site

Funkcjonalność Venue site służy do wizualizacji całych scen, instalacji i spektaklów w czasie rzeczywistym, z użyciem modeli 3D.

Materiały można wstępnie programować dla każdego wyjścia, a następnie można kierować je tutaj na różne modele 3D

To co jest szczególnego w Venue site, to że zamiast dawać zwykłe mapowanie 3D w wizualizacji, można teraz użyć całego wirtualnego środowiska do kompozycji z symulowaniem wirtualnych projektorów wideo. Tym sposobem możemy pracować z projekcjami w preprogrammingu i wizualizacji tak samo jak w docelowej realizacji.

Zaawansowana obsługa dźwięku AISO i z HD-SDI

Najnowsze funkcje dźwiękowe w Pandoras Box umożliwiają doprowadzenie dźwięku AISO, oraz dźwięku z HD-SDI, otwierając zupełnie nowe możliwości w kompozycji multimediów w czasie rzeczywistym. Użytownicy mogą wykonać przekierowanie, opóźnienie i nagrywanie źródeł AISO. Dane dźwiękowe mogą być użyte do ścieżek AISO i zaprogramowane do linii czasu, razem z różnymi opóźnieniami dla różnych sekwencji sygnałów wyjściowych.

Wejścia dźwiękowe mogą być teraz aranżowane na każdej linii czasu w Pandoras Box, lub ewentualnie być wyzwalane zewnętrznymi komendami.

Nowy edytor tekstowy

Użytkownikom Pandoras Box spodoba się nowy edytor tekstowy.

W jednym elemencie tekstowym można stosować różne style czcionek. Dodano również funkcje automatycznego przewijania poziomego i pionowego

W nowym edytorze nie ma ograniczenia ilości tekstu.

Wymiarowanie do piksela

Dodano szereg ułatwień do pracy zorientowanej na dokładność do pojedynczych pikseli.

Użytkownicy mogą teraz skalować treści do natywnej rozdzielczości, nawet na wielu maszynach i na różnych rozdzielczościach. Warstwy i kamery można pozycjonować w pikselach bezpośrednio w interfejsie. Ustawienia te mogą być zastosowane bezpośrednio przy tworzeniu nowego projektu bez potrzeby dodatkowych czynności ze strony użytkownika.

Praca zorientowana na piksele ułatwia przygotowywanie i dzielenie obrazów, oraz pomaga przy komunikacji między operatorami i twórcami materiałów, którzy zwykle i tak myślą i pracują w kategoriach pikseli.