grandMA2 v.3.0

Wybrane nowości oprogramowania 3.0 w konsoletach grandMA2

 • Ulepszenia widoku Layout - między innymi obsługę 'Direct Action' dla obiektów odtwarzalnych z puli, wizualizacje funkcji odtwarzania, wstawianie wielu obrazów, nowe funkcje i opcje symboli
 • Ulepszenia widoków pul
 • Zegary, timery, oraz nowa pula Timer
 • Centrum komunikatów, pokazujące komunikaty i ostrzeżenia systemu. System przechowuje te informacje, umożliwiając ich archiwizację oraz, w razie potencjalnych problemów, odszukanie ich przyczyny.
 • Search - nowa funkcja służąca do wyszukiwania urządzeń, presetów i wartości, według wskazanych wytycznych, przykładowo aktualne wartości, użycie w innych obiektach itp.
 • Replace - nowa funkcja służąca do zastępowania urządzeń, presetów i wartości innymi urządzeniami, presetami i wartościami, wedle wskazanych wytycznych. Bardzo atrakcyjną możliwością jest wcześniejsze wyszukanie/wybranie obiektów funkcją Search.
 • Ulepszenia i nowe opcje w systemowej konfiguracji spektaklu, między innymi ulepszenia w konfiguracji urządzeń, sterowania zewnętrznymi sygnałami, rozszerzone generowanie presetów kolorów.
 • Narzędzia diagnostyki sieci - dodano funkcje testowania szybkości sieci, wykrywanie kolizji IP i inne.
 • Rozszerzenie funkcjonalności sekwencji i executorów - poprawiono wygodę edycji sekwencji oraz cue, oraz dodano możliwość nadawania indywidualnych kolorów tła dla cue i częściowych cue w arkuszach dla poprawy czytelności.
 • Ulepszenia funkcjonalności presetów - dodano okno dynamicznej puli presetów, która przełącza zawartość dele aktualnie wybranego typu na enkoderach, dodano możliwość zapisu warstw efektów w presetach.
 • Ulepszenia linii komend i zmienne systemowe zwiększające możliwości programowania makr
 • Obsługa strumieni wideo w protokole CITP MSEX
 • Szereg innych usprawnień funkcji i interfejsu, również dla onPC, nowe predefiniowane makra

Wybrane nowości oprogramowania 3.0 w MA VPU

 • Nowy tryb VPU Teaser Mode - umożliwia darmowe (bez klucza) korzystanie z VPU bez znaku wodnego w ograniczonym stopniu*
 • Obsługa CITP MSEX - VPU może wysyłać strumień wideo do wizualizerów i konsolet. Wysyłać można niezależnie każde wyjście oraz każdą warstwę**
 • Ulepszony mechanizm sklejania softedge.

Wybrane nowości oprogramowania 3.0 w grandMA 3D

 • Można przypisać strumienie CITP jako tekstury do obiektów wewnątrz MA 3D
 • Ostrzeganie przed modyfikacją środowiska gdy inny użytkownik sesji jest w trakcie modyfikacji harmonogramu urządzeń
 • Kolejność selekcji w 3D jest przesyłana do innych stacji