grandMA2 v.3.1

Wybrane nowości oprogramowania 3.1 w konsoletach grandMA2

 • Ulepszone programowanie presetów - Udoskonalona funkcjonalność i edycja presetów. Presety mogą teraz zawierać jednocześnie dane typu "universal", "global" oraz "selective". Domyślny typ danych dla poszczególnych typów presetów jest konfigurowany razem z grupowaniem enkoderów parametrów
 • Interakcja programera z playbackami - Poszerzony zestaw priorytetów odtwarzania oraz nowe możliwości interakcji executorów z programerem.
 • Zdalne sterowanie przeglądarką - Nowe, alternatywne zdalne sterowanie dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, będące niezależnie od używanego systemu operacyjnego. Obsługiwane elementy w tej wersji to linia komend, enkodery atrybutów, arkusz urządzeń, arkusz kanałów, oraz pula grup.
 • Tracking Shield - Nowa opcja zapisu chroniąca stan odtwarzania dalszych, zapisanych wcześniej pamięci cue. Opcja Tracking Shield sprawdza dane w sekwencji na występowanie wartości dimmera wyższych od zera. Podczas zapisu ta opcja blokuje dane wymagające ochrony.
 • Ulepszenia dla zegara i liczników - Dodano obsługę odbiorników GPS przez USB. Czas i strefę czasową konsolety można synchronizować z czasem GPS. Licznikom można dodać alarmy tekstowe, oraz wykonywanie poleceń linii komend.
 • Ulepszenia kodu czasowego - Nowa pula "Timecode Slot" do konfigurowania źródeł sygnału kodu czasowego.
 • Przejście oprogramowania na 64 bity - Oprogramowanie grandMA2 onPC oraz MA 3D zostało stworzone również w wersjach 64-bit. Instalatory automatycznie rozpoznają system i zainstalują programy w wersji 32 lub 64 bity, zgodnie z możliwościami systemu.
 • Pluginy LUA - grandMA2 umożliwia stosowanie samodzielnie napisanych pluginów w języku LUA 5.3. Funkcjonalność ta jest odpowiedzią na szczególne, zwykle jednorazowe potrzeby wynikające z poszerzonej integracji systemu grandMA2 z innymi instalacjami lub systemami interaktywnymi, oraz do sytuacji które można uzyskać makrami, jednak makra byłby często zbyt obszerne i czasochłonne w użyciu i poprawianiu.
 • Zmiany w bibliotece urządzeń - Ulepszona obsługa i wizualizacja ruchomych głów z wieloma niezależnymi segmentami w głowicy. Ulepszone wyświetlanie wielosegmentowych urządzeń w tabelach konfiguracji urządzeń spektaklu.

Wybrane nowości oprogramowania 3.1 w MA VPU

 • Nowy pixelmapper VPU - Poszerzona wymiana danych między konsoletą i VPU. Teraz pikselmapper używa plików urządzeń zaadresowanych w konsolecie. Obsługiwana jest dowolna aranżacja pikseli w urządzeniu, również kołowa. Strumień pikselmappera może być wysyłany przez Art-Net, sACN, oraz skierowany do konsolety sygnałem MA-Net i łączony z jej wyjściami. Konsoleta również ma nowe okna i dialogi do obsługi pixelmappera.
 • Wyjście pixelmappera z darmowego VPU na PC - Darmowa wersja VPU może wysyłać sygnał dane pixelmappera do parametrów objętych licencją na parametry, sprzętowe oraz programowe. Wystarczy nawet zestaw onPC z 2Port Node onPC w sesji, aby programowe VPU mogło wysyłać dane pixelmappera na parametry gwarantowane licencją onPC.
 • Uzupełnione CITP MSEX - Wprowadzono kompatybilność z wersją 1.0 i 1.1 protokołu, umożliwiając wyświetlanie strumieni wideo w WYSIWYG R34.

Wybrane nowości oprogramowania 3.1 w grandMA 3D

 • Wizualizacja wielosegmentowych głów ruchomych, zgodnie z nowymi możliwościami biblioteki urządzeń.
 • Funkcjonalność "wybranej kamery" - Widok sceny w MA 3D można przełączać przez wybór kamery w konsolecie, zgodnie z zalogowanym użytkownikiem.
 • Programowalny symulator wózka kamery - Nowy typ urządzenia w konsolecie może kontrolować pozycję, rotację i zoom kamer sprzężonych z tym urządzeniem. UWAGA! Nie jest możliwe ręczne poruszanie kamerą sprzężoną z urządzeniem sterowania kamerą.