Zobacz także

Seria dot2

Seria sterowników stworzona do małych i średnich realizacji, na podstawie doświadczeń z dużych systemów. Obsługa w wielu językach, również po polsku.

dot2 core

Podstawowy model konsolety dot2. Posiada pełną funkcjonalność serii, dwa ekrany dotykowe, blok programowania, główny playback i podstawowy zestaw executorów.

dot2 XL-F

Rozszerzony model konsolety dot2. Posiada pełną funkcjonalność serii, trzy ekrany dotykowe, blok programowania, główny playback i zestaw executorów z dodatkowym blokiem suwakowym.

dot2 XL-B

Rozszerzony model konsolety dot2. Posiada pełną funkcjonalność serii, trzy ekrany dotykowe, blok programowania, główny playback i zestaw executorów z dodatkowym blokiem klawiszowym.

dot2 F-wing

Moduł wing dla konsolety dot2 oraz dla dot2 onPC, łączący się przez Ethernet. Posiada wbudowany ekran dotykowy, 8 executorów suwakowych i 16 executorów klawiszowych.

dot2 B-wing

Moduł wing dla konsolety dot2 oraz dla dot2 onPC, łączący się przez Ethernet. Posiada wbudowany ekran dotykowy i 48 executorów klawiszowych.

dot2 Node4 (1K)

Bramka Ethernet-DMX dla serii dot2. Posiada 4 wyjścia DMX, złącze etherCON. Posiada też programową licencję na 1024 kanały dla dot2 onPC.

dot2 onPC

Pełne, darmowe oprogramowanie konsolety dot2 dla komputerów PC, przeznaczone do programowania wstępnego, backupu konsolet dot2, lub samodzielnej pracy w zestawie z dot2 Node4.

dot2 3D

Darmowy wizualizer dla konsolet dot2, Działa na zasadzie dwukierunkowej wymiany danych spektaklu, obsługuje wybór urządzeń, wskazywanie kierunku świecenia oraz tryb blind.

Nowa rodzina w MA Lighting: dot2

Hasłem przewodnim tej rodziny sterowników jest Kwintesencja MA Lighting. Kryje się pod tym użycie wieloletniego doświadczenia firmy, oraz wybranych i przetestowanych rozwiązań, jakie firma zdołała zgromadzić podczas rozwoju systemów grandMA1 i grandMA2.

W architekturze i funkcjach zastosowanych w dot2 znajdziemy wiele podobieństw i gotowych rozwiązań znanych z grandMA2.

Sednem filozofii dot2 jest intuicyjne użycie. Oprogramowanie dot2 jest dostępne w wielu językach, ma wbudowaną pomoc oraz podpowiedzi, które podpowiadają w używaniu konsolety w poszczególnych oknach i etapach używania funkcji konsolety. Wystarczy zaadresować konsoletę i działać. Wyeliminowano złożone opcje konfiguracji i wprowadzono wiele funkcji zautomatyzowanych.

Bogaty zestaw sprytnych funkcji programowania i odtwarzania, daje intuicyjny dostęp do zaawansowanej funkcjonalności. Intuicyjny dostęp do funkcji urządzenia mamy przez interfejs Smart Dialogue, a funkcja Store Look ułatwia zapisywanie tego co chcemy.

Automatyczne narzędzia jak Track & Shield oraz Auto-Unblock upraszczają zarządzanie cue-listą, a Auto-Fix daje zmianę stron odtwarzania bez niepożądanych zmian w odtwarzaniu.

Ergonomia dot2 będzie znajoma dla użytkowników teatralnych, 100mm suwaki dają stały, pełny dostęp do listy głównego playbacka, a fizyczne koło jasności daje dostęp do poziomów światła. Interfejs graficzny, wraz z ekranem dotykowym, całkowicie obsługują składnię linii komend oraz wszystkie funkcje konsolety.

Dot2 sprawdzi się również na wyjazdach, gdyż jest sprzętowo poręczne, wytrzymałe i nadzwyczaj lekkie. Jego opcjonalne moduły F-wing oraz B-wing, działając z samoczynną konfiguracją "plug & play", dają rozszerzenie playbacków, a pełny śledzony backup zapewnia bezproblemową realizację spektaklu.

Funkcje Live Time, Tap Sync i wiele ekranów dotykowych dają stały dostęp do całej funkcjonalności odtwarzania. Rozwinięte funkcje jak Soft-LTP automatycznie zachowają kluczowe poziomy oświetlenia, bez przenikań z niepożądanym przygasaniem.

Wszystkie modele konsolet wyposażono w pełny zestaw interfejsów i jednakową funkcjonalność, która spełnia wymagania większości zastosowań w teatrze, trasach koncertowych, telewizji, edukacji i imprezach korporacyjnych. Każdy model posiada pełny blok programowania, głowną kolejkę z podwójnym crossfaderem oraz podstawowym zestawem dodatkowych executorów suwakowych i klawiszowych. Każda konsoleta dot2 może sterować do 4096 kanałów DMX na 8 liniach DMX.

Podstawowy model, dot2 core, jest wyposażony w dwa ekrany dotykowe i może być rozszerzony o dwa moduły F-wing i dwa moduły B-wing.

Oferowane są też rozbudowane modele z trzema ekranami, dot2 XL-F oraz dot2 XL-B, które są odpowiednikiem modelu core powiększonego odpowiednio o jeden moduł F-wing lub jeden moduł B-wing.

One również mogą być rozszerzone o dodatkowe moduły tak samo jak model dot2 core, przy czym wbudowane moduły również wliczają się do wspomnianego limitu.

W pełni rozszerzona konsoleta dot2, z pełnym zestawem modułów wing, udostępnia 22 executory suwakowe, 140 executorów klawiszowych, 6 wbudowanych ekranów dotykowych, oraz umożliwia jeden zewnętrzny ekran dotykowy.

MA Lighting udostępnia również darmowe oprogramowanie dot2 3D oraz dot2 onPC, które wspomaga używanie dot2.

Zrobiony przez MA Lighting wizualizer-studio do programowania, dot2 3D, to bardzo potężne narzędzie do wizualizacji i trójwymiarowej aranżacji systemu oświetlenia. Działając przez sieć, dot2 3D łączy się z każdą konsoletą dot2.

Darmowe oprogramowanie dot2 onPC również się łączy z dot2 3D i zawiera wszystkie funkcje sterowania rzeczywistej konsolety dot2.

Bramki dot2 Node4 (1K) korzystają z wielu lat doświadczeń MA z siecią, zapewniając synchronizację wyjść DMX z dokładnością co do ramki, oraz zapewnia przełączanie wyjść między konsoletami dot2.

dot2 Node4 (1K) można również użyć z oprogramowaniem dot2 onPC jako samodziely sterownik na 1024 kanały. W jednej sieci obecne może być wiele konsolet lub programów dot2 onPC, umożliwiając dostęp do tego samego spektaklu projektantom, technikom i programistom.