Oprogramowanie grandMA2 v2.8

Nowe oprogramowanie, zgodnie z tradycją, poza nowymi funkcjami zawiera poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników.

Wybrane nowości oprogramowania to:

 • Aktualizacja oprogramowania przez sieć. Nowa funkcjonalność która umożliwia wykonywanie przyszłych aktualizacji oprogramowania poprzez sieć Ethernet. Konsolety oraz oprogramowanie grandMA2 onPC będą mogły aktualizować inne konsolety grandMA2, procesory NPU, wizualizer 3D, VPU, 4Port Node, oraz grandMA2 onPC.
 • Nowa ujednolicona obsługa mieszania barw. Dotychczasowe funkcje Colormix oraz Colordim zostają zastąpione nowymi funkcjami ColorRGB. Użytkownik może wybrać wyświetlanie w arkuszach i na enkoderach w systemie CMY lub RGB niezależnie od sposobu działania urządzenia, a wartości kolorów będą programowane uniwersalnymi parametrami ColorRGB.
 • Wspólna konfiguracja i aranżacja zewnętrznych ekranów i rozszerzeń wing. Użytkownik może ustawić pozycje monitorów konsolety dla poprawnego ruchu kursora między monitorami, oraz wybrać mapowanie executorów dla poszczególnych wingów. Można też przypisać fader winga konsolety do zewnętrznego ekranu, aby przyporządkować mu enkoder ekranu. Użytkownik może stworzyć wiele własnych konfiguracji wywoływanych potem z linii komend.
 • Rozszerzone możliwości konfiguracji urządzeń. Ulepszono interfejs biblioteki urządzeń przez wyświetlanie w formie tabeli z dodatkowymi informacjami, oraz z możliwością filtrowania wg nazwy producenta oraz nazwy urządzenia. Wprowadzono możliwość wyboru w konsolecie modeli 3D użytych w wizualizacji urządzenia.
 • Rozszerzona funkcjonalność multipatch. Funkcja została przeniesiona z poziomu adresowania urządzenia na poziom warstw urządzeń. Teraz dodatkowy adres/klon urządzenia jest również wirtualnym klonem w spektaklu konsolety z własnym obiektem/światłem w widoku Stage/3D.
 • Sygnalizacja stanu w puli makr. W oknie "Macro Pool" widać aktualne stany makr, takie jak odtwarzanie, pauza i nagrywanie, oraz numer aktualnie aktywnej linii makra.
 • Selekcja wielu executorów. Wciśnięcie i przytrzymanie 'Select' umożliwia wybranie wielu executorów które będą wspólnie sterowane komendami sekcji głównej.
 • Ulepszona obsługa konfliktów między wieloma użytkownikami. Przykładowo jeśli użytkownik zmienia nazwę, numer lub czasy cue, to inni użytkownicy nie mogą modyfikować danej cue. Jeśli inny użytkownik spróbuje edytować lub modyfikować daną cue, to automatycznie otrzyma on komunikat ostrzegawczy.
 • Align w widoku Stage. Można używać funkcji Align do kierowania urządzeń w oknie Stage trybem Follow
 • Stage Marker. Funkcja znaczników sceny umożliwia stworzenie punktów odniesień do pozycji zaprogramowanych w trybie XYZ. Przesunięcie znacznika odpowiednio zmieni przeliczenie pozycji XYZ dla urządzeń przypisanych do znacznika
 • Sound In. Wprowadzono obsługę wejścia dźwięku, w tym specjalne mastery dla wejścia dźwięku oraz wyzwalanie cue i sterowanie chaserami poprzez dźwięk.