Oprogramowanie grandMA2 v.2.9

Wybrane nowości oprogramowania 2.9 w konsoletach grandMA2

 • Nowy przybornik mieszania kolorów może teraz obsługiwać różnorodne źródła LED i tarcze kolorów.
 • Przybornik kolorów jest teraz dostępny również jako niezależne pole które można zdefiniować na widoku ekranowym.
 • Kopiowanie, przenoszenie i wstawianie dla urządzeń i warstw w oknie Setup.
 • Importowanie i eksportowanie użytkowników i profili użytkowników.
 • Importowanie i eksportowanie presetów wzorcowych z/do plików urządzeń.
 • Nowy widok wyświetlający uruchomione playbacki.
 • Widok Layout view może zawierać obrazy, oraz obiekty zawierające grafiki tworzone w czasie rzeczywistym (np. miniatury z warstw VPU).
 • Nowa pula kamer do sterowania kamerami w grandMA 3D.
 • Widok Stage view może obsługiwać filtrowanie widoku.
 • Funkcja Follow w widoku Stage może mieć dodaną wysokość na którą urządzenia mają celować.
 • Spektakle w kodzie czasowym rejestrują mastery grup oraz mastery specjalne.
 • Pule i presety można zapisywać bez podawania numeru.
 • Komenda Blackscreen umożliwiająca ukrycie wyświetlania wybranych lub wszystkich ekranów.
 • Nowe komendy Flash On, Flash Go, Swop On i Swop Go.
 • Nowe komendy Load Next i Load Previous dla executorów.
 • Różne czasy wejścia i zejścia dla chaserów.
 • Nowa składnia umożliwiająca stopniowanie wartości wieloma zakresami wartości jednocześnie.
 • Ulepszony kalkulator.
 • Ulepszona konfiguracja XYZ.
 • Zmiany w oknie dialogowym Setup dla poprawy czytelności.
 • Nowe menu Clone do klonowania urządzeń bez konieczności użycia linii komend.
 • Nowe widoki specjalnie dla grandMA2 onPC celem ulepszenia pracy z MA onPC command wing i MA onPC fader wing.
 • Nowy tryb pracy "Single Screen (internal only)" dla onPC z pojedynczym oknem dla ekranów wewnętrznych konsolety i oddzielnymi oknami dla widoków zewnętrznych dla zewnętrznych monitorów.
 • Implementacja otwartego protokołu PosiStageNet (PSN) do systemów śledzenia obiektów w przestrzeni XYZ w czasie rzeczywistym.
 • Wiele dodatkowych ulepszeń i uporządkowanie w widokach i menu.

Wybrane nowości oprogramowania 2.9 w MA VPU

 • Przenikanie klipów na pojedynczej warstwie.
 • Widok Layout w konsolecie grandMA2 może teraz wyświetlać miniaturki urządzenia warstwy.
 • Przekierowanie wywołań do materiałów. Umożliwia użycie materiałów z innej lokalizacji w komputerze niż pierwotnie zapamiętana.
 • Implementacja protokołu sACN w Pixel Mapperze.
 • Zintegrowany generator wzorów testowych.
 • Dodano dekoder Mainconcept - w przypadku instalowaniu oprogramowania VPU jako wersji demonstracyjnej nie ma potrzeby kupowania pełnego pakietu MPEG2 celem używania oprogramowania VPU do testowania lub podglądu.
 • Nowa opcja do uruchomienia z wyciemnionym ekranem, aby przy starcie VPU nie pokazywał się interfejs.
 • Nowe efekty.
 • Implementacja antyaliasingu.
 • Buforowanie wstawek tekstowych.

Wybrane nowości oprogramowania 2.9 w grandMA 3D

 • Nowe modele obiektów.
 • Zmodyfikowany automatyczny model 3D urządzenia.
 • Dodano tryb Follow w trybie grandMA2.
 • Ulepszono reakcję interfejsu przy dużych obciążeniach programu.