Opera Krakowska

Galeria

Zobacz także

Opera i Filharmonia Podlaska

W Białymstoku powstał jeden z największych obiektów kulturalnych w Polsce. Konsorcjum pod przewodnictwem LTT wykonało w nim całość technologii scenicznych.

Opera Wrocławska

W 2004 r. LTT dostarczyło i wdrożyło kompletny system oświetlenia technologicznego sceny i projekcji multimedialnych w Operze Wrocławskiej.

Teatr Muzyczny w Gdyni

W 2008 roku LTT dostarczyło i wdrożyło w Teatrze Muzycznym w Gdyni system sterowania oświetleniem teatralnym działający w standardzie Ethernet/DMX.

Teatr Roma w Warszawie

Firma LTT już od 2000 roku systematycznie dostarcza dla warszawskiego Teatru Muzycznego Roma wyposażenie oświetleniowe i sterujące.

Rodzaj realizacji:

Miejsce realizacji:

W 2008 roku firma LTT była częścią konsorcjum, które wykonało projekt i realizację technologii sceny dla nowego budynku Opery Krakowskiej. Zaprojektowany przez Romualda Loeglera gmach Opery posiada trzy główne sale: Dużą Scenę z widownią na 764 osoby i sceną o powierzchni 443 metrów kwadratowych, salę kameralną o zmiennej pojemności od 100 do 180 widzów oraz salę prób chóru i i baletu. Realizacja obejmowała między innymi nagłośnienie, elementy akustyczne, oświetlenie i mechanikę sceny dolnej i górnej.

Konsorcjum technologiczne

Dzięki utworzeniu konsorcjum, Operze Krakowskiej zapewniona została całościowa realizacja. W skład konsorcjum weszły firmy:

  • LTT (koordynacja realizacji, technologia oświetleniowa, akustyka, lider konsorcjum)
  • EMWU-Projekt (koordynacja projektu technologii)
  • Bosch Rexroth (mechanika sceny dolnej i system sterowania mechaniką)
  • Promont (mechanika sceny górnej)
  • M. Ostrowski (elektroakustyka)

Mechanizacja

Mechanizacja sceny dolnej oparta została na systemie hydraulicznym. Główna scena posiada 6 zapadni, z których 3 podzielono dodatkowo na zapadnie wtórne, co dodatkowo zwiększa możliwości inscenizacyjne. Wtórne zapadnie posiadają napęd elektromechaniczny. Zamontowano również zapadnie magazynu prospektów oraz zapadnię orkiestronu.

W zapadni orkiestronu zastosowano podział na dwie niezależne części – przednią i tylną – dzięki czemu istnieje możliwość ustawiania orkiestry w różny sposób. Zapadnię orkiestronu można też zrównać ze sceną, powiększając jej powierzchnię, lub z widownią, robiąc miejsce na dodatkowe fotele.

Na mechanikę sceny górnej składa się m.in. 30 sztankietów, 4 wyciągi punktowe i 2 suwnice w kieszeniach bocznych. W sali kameralnej zastosowano sztankiety telewizyjne.

Nagłośnienie i akustyka

W ramach wyposażenia elektroakustycznego firma M. Ostrowski zainstalowała cyfrowy system nagłośnieniowy, system interkomowy wspomagający pracę inspicjenta oraz system podglądu akcji scenicznej.

Firma LTT zajęła się wyłożeniem ścian widowni specjalnymi, regulowanymi ustrojami akustycznymi oraz instalacją regulowanych, szklanych ekranów akustycznych nad widownią i foteli teatralnych o odpowiednich parametrach.

Oświetlenie i system projekcji

W Operze Krakowskiej zastosowano wyjątkowe rozwiązania w zakresie projekcji multimedialnych. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie istnieje możliwość zgrania czterech projektorów i złożenia ich projekcji w jeden obraz w układzie 2x2 lub panoramicznym. Cztery projektory firmy Christie, działające w technologii 3x DLP, otrzymują obraz z dwóch media serwerów Coolux. Serwerami zarządza oprogramowanie Coolux Media Manager, pozwalające zsynchronizować wszystkie projekcje z dokładnością co do klatki. Aby uniknąć wynikających z dużych odległości strat jakości obrazu Full HD generowanego przez serwery, przesyłany jest on za pomocą sieci Ethernet. Całość sterowana jest przez konsoletę oświetleniową i w pełni zsynchronizowana ze spektaklem. Takie połączenie systemu projekcji i systemu oświetleniowego umożliwia sterowanie tylko z konsolety oświetleniowej oraz równoczesne zmiany obrazu i światła.

W systemie oświetleniowym zastosowano sterowniki i regulatory Compulite i reflektory firmy Selecon. Opera posiada aż dwie tyrystorownie, dzięki czemu skrócono średnią długość przewodów między reflektorami a dimmerami. Regulatory pracują w sieci Compunet, dzięki czemu możliwy jest zdalny monitoring ich pracy z kabiny oświetleniowej.

System sterowania składa się z konsolet Compulite i wykorzystuje protokół Ethernet; zainstalowano także system sterowania bezprzewodowego, umożliwiający realizatorom zmienianie parametrów oświetlenia z dowolnego miejsca na scenie.