Projektowanie

Dział Projektów LTT Sp. z o.o. tworzą wyselekcjonowani profesjonaliści, którzy ze swojej pracy uczynili pasję. Jednak przede wszystkim to inżynierowie wyposażeni w szeroką wiedzę oraz kompetencje z zakresu oświetlenia, sterowania i mechaniki. Analizują oczekiwania Klientów niemal z aptekarską dokładnością, dopasowując je do istniejących możliwości technologicznych.

Dział Projektów to także kreatywni ludzie z wizją i głowami pełnymi pomysłów. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, co zmusza ich do ciągłego doskonalenia umiejętności, poszerzania wiedzy i horyzontów, a także poszukiwania nowości technologicznych. W ten sposób optymalizują rozwiązania i przygotowują propozycje spełniające nawet najbardziej futurystyczne wizje.

To oni delegowani są do bezpośrednich kontaktów z inwestorami, architektami, projektantami i wykonawcami, co zmierza do znalezienia satysfakcjonującego kompromisu pomiędzy marzeniami, a możliwościami finansowymi. Dlatego każda realizacja rozpoczyna się od spotkania z Klientem, rozpoznania jego potrzeb, a następnie zindywidualizowania rozwiązań i przedstawieniem kosztorysu.

Ponadto do zadań działu należy:

 • opracowanie projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych i projektów wykonawczych
 • opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • opracowanie kosztorysów i przedmiarów inwestorskich
 • sporządzanie kosztorysów i przedmiarów ofertowych dla firm wykonawczych
 • wykonanie aktualizacji kosztorysów do cen rynkowych
 • weryfikacja kosztorysów
 • nadzór autorski i nadzór inwestorski
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • konsultacje i doradztwo
 • projekty indywidualne
 • projekty typowe
 • adaptacje
 • inwentaryzacje
 • oświetlenie wewnętrzne i elewacyjne
 • aranżacje oświetleniowe
 • instalacje multimedialne
 • systemy sterowania

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie

s