grandMA3 v1.4

MA Lighting opublikowało nowe oprogramowanie systemu grandMA3 w wersji v1.4. Wprowadzono wiele rozszerzeń, kontynuując ulepszanie podstawowej funkcjonalności, oraz dodano nowe możliwości. Nowa wersja dokonała również znacznego postępu w ewolucji oprogramowania sterującego, wprowadzając nowe koncepcje Recipes (receptury) oraz MAgic (interpolacja w siatce MA grid).

Rozszerzona funkcjonalność selekcji rekursywnej to łatwa obsługa nie tylko selekcji w strukturach rozgałęzionych urządzeń, ale dowolnych obiektów. Dobrze znane MAtricks jest rozszerzone z narzędzia selekcji na w pełni trójwymiarowe narzędzie manipulacji parametrami Phase, Speed, Fade, Delay, oraz funkcjonalności Invert Value i Invert Encoder. MAtricks idealnie integruje się z nowymi sposobami tworzenia i regulacji Phasers. Nowy interfejs – znany jako Phaser Editor – jest dostępny wprost z paska Enkoderów, oraz posiada teraz edytor kroków. Dodatkowo, dla wszystkich Presetów, Programera i Cue-Parts można osadzać Recipe (receptury) – bardzo wydajny sposób programowania wstępnego spektaklu, zmiany składników i zmiany w poszczególnych części lub całości spektaklu!

Poza zoptymalizowanym oknem 3D, dającym lepszą wydajność, dostępne są różne tryby selekcji do kopiowania dowolnej selekcji wprost do widoku „Grid”. Przybornik kolorów ma nowe ulepszenia w mieszaniu barw, korzystające z informacji o kolorach zawartych w GDTF, by można było uzyskać dopasowane kolory między różnymi typami urządzeń.

Po stronie odtwarzania ulepszono Sekwencje oraz arkusze sekwencji, umożliwiając szybszą pracę. Rozszerzona funkcjonalność kopiowania dla pamięci Cue, zawartości Cue oraz wszystkich innych obiektów, bardzo się przydaje przy późniejszych edycjach i poprawkach. Dotyczy to również ulepszeń w spektaklach Timecode i edytora Timecode, dających sprawniejsze tworzenie i edycję. Nowe symbole zdarzeń oraz łatwiejszy dostęp do markerów dają czytelniejszy widok.

Wprowadzono protokół RDM dla poprawienia obsługi instalacji zarówno na trasach koncertowych, oraz w instalacjach stałych. Wprowadzono również wiele innych mniejszych rozszerzeń, poprawek błędów i modyfikacji funkcjonalności, umożliwiając sprawniejszą i wygodniejszą pracę, zgodnie z wizją MA Lighting nieustannego ulepszania z myślą o użytkowniku.

Oprogramowanie grandMA3 jest sercem i duszą platformy grandMA3, oraz zostało stworzone by odpowiadać aktualnym i przyszłym potrzebom w sterowaniu oświetleniem. MA Lighting nieustannie dostarcza narzędzia sterowania oświetleniem dotychczasowym, oraz nowym użytkownikom ze wszystkich branż, by mogli tworzyć nowe, ekscytujące pokazy dowolnej wielkości.

Tekst powstał na podstawie materiałów prasowych MA Lighting International.
Prawa autorskie do tłumaczenia należą do firmy LTT Sp. z o.o.

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie