3.1.3. grandMA3, odcinki 21-30

Odcinek 21 – Datapools

W tym odcinku pokazujemy nową funkcjonalność DataPools dla systemu w wersji 1.1.4.2:

 • Koncepcja nowej puli DataPools
 • Tworzenie nowego DataPools
 • Edycja DataPools
 • Kopiowanie i przenoszenie pojedynczych elementów pomiędzy
 • DataPools
 • DataPools w menu User Configuration​

Odcinek 22 – Patch cz.1

W tym odcinku pokazujemy jak dodać urządzenia do Show oraz opcje menu Patch dla grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Import plików urządzeń do show
 • Patchowanie urządzeń
 • Zaznaczanie urządzeń w menu patch
 • Kasowanie urządzeń​

Odcinek 23 – Patch cz.2

W tym odcinku pokażemy jak wprowadzać zmiany w menu patch dla grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Zmiana numerów ID urządzeń
 • Zmiana nazw urządzeń
 • Zmiana mode urządzeń
 • Zmiana adresu i linii DMX dla urządzeń​

Odcinek 24 – Patch cz.3

W tym odcinku zobaczysz nowe możliwości grupowania urządzeń w menu Patch dla wersji 1.1.4.2:

 • Nowe urządzenie grupujące „Grouping”
 • Przenoszenie urządzeń pomiędzy grupami w menu patch
 • Struktura drzewa w menu patch
 • Struktura drzewa w widoku fixture
 • Sterowanie grupami urządzeń w programmerze​

Odcinek 25 – Patch cz.4

W tym odcinku zobaczysz kolejne nowe możliwości menu Patch dla wersji 1.1.4.2:

 • Condensed i Full mode
 • Filtrowanie listy urządzeń
 • Channel ID + ID Type​

Odcinek 26 – Stages

W tym odcinku pokazujemy nowe funkcje związane z obiektami Stage w wizualizerze 3D dla systemu grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Tworzenie wielu obiektów Stage
 • Patchowanie do wielu obiektów Stage
 • Przełączanie obiektów Stage w wizualizerze 3D​

Odcinek 27 – 3D

W tym odcinku zobaczysz jak rozmieścić urządzenia w oknie wizualizera 3D dla grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Kolejność zaznaczania urządzeń
 • Setup widoku 3D
 • Rozmieszczanie urządzeń z użyciem funkcji Align w widoku 3D
 • Tryby pozycjonowania i obracania urządzeń​

Odcinek 28 – 3D Arrangement

W tym odcinku zobaczysz możliwości rozmieszczania urządzeń w widoku 3D dla systemu grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Rozmieszczanie urządzeń w trybie linii, siatki oraz koła

Odcinek 29 – Opcje widoku 3D

W tym odcinku zobaczysz nowe funkcjonalności oraz opcje wizualizera 3D dla grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Podgląd numeracji urządzeń oraz patch w widoku 3D
 • Narzędzia do nawigacji w wizualizerze
 • Opcja 3D Priority dla lepszej wydajności systemu​

Odcinek 30 – Interaktywne widoki

W tym odcinku pokażemy nowe możliwości interakcji pomiędzy linią komend a podglądami systemu grandMA3 w wersji 1.1.4.2:

 • Interakcja linii komend z podglądami 3D, DMX, Fixture oraz Sequence​

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie