AraneoNowość

Luminex

Araneo to program narzędziowy do planowania, konfiguracji oraz nadzoru w czasie rzeczywistym sieci bazującej na urządzeniach Luminex. Czytelny graficzny interfejs daje pełny podgląd sieci, prezentację połączeń, przepływu danych, oraz wskazywanie problemów.

Dzięki Araneo unikniemy zamętu i nieporozumień, gdyż program wizualizuje nam sieć pod kątem profesjonalnych potrzeb audio/wideo/oświetlenia, bez wymagania od nas specjalistycznej wiedzy o sieciach. Araneo daje nam możliwość pełnienia czytelnego nadzoru nad naszą zintegrowaną siecią, w bezproblemowy sposób, niezależnie od stopnia komplikacji sieci.

Funkcjonalność planowania oraz konfiguracji pozwala na tworzenie topologii sieci oraz jej konfigurowanie z dużym wyprzedzeniem. Można spokojnie zaplanować i przemyśleć topologię sieci przed sztuką, by na miejscu sprawnie użyć gotowych konfiguracji.

Program jest udostępniany poprzez rejestrację na formularzu na stronie producenta.

Opis

Funkcja diagnostyki (Health Check) pomaga w zachowaniu jednolitości sieci

 

Unikalne funkcje sieciowe diagnostyki automatycznie sprawdzają i oznaczają wiele krytycznych parametrów jak ID sieci VLAN, nazwy grup, wersje firmware, oraz inne, celem upewnienia się że wszystkie ustawienia poszczególnych switchy sieciowych w naszej sieci zgadzają się wzajemnie. Pozwala to uniknąć potencjalnych problemów z konfiguracją, oraz pozwala wykonywać adaptacje, poprawki i optymalizacje ustawień dla switchy GigaCore z poziomu Araneo.

 

Tryb projektowy i konfigurowanie offline

 

  • Planowanie i tworzenie topologii sieci
  • Importowanie modeli switchy GigaCore oraz urządzeń przyłączeniowych z biblioteki
  • Przygotowanie całościowej konfiguracji sieci z wyprzedzeniem, by zastosować gotowe ustawienia na miejscu
  • Rysowanie stref oraz użycie podkładów obrazkowych by zwizualizować rzeczywiste użycie systemu
  • Wprowadzenie zaplanowanych ustawień po otrzymaniu dostępu do sieci
  • Intuicyjne nadawanie grup (VLAN) oraz konfiguracja ustawień gniazd
  • Zapisywanie plików projektu do późniejszego użycia

 

Tryb online

 

Araneo umożliwia bieżące monitorowanie sieci, umożliwiając interwencję w przypadku problemów, zanim doprowadzą one do zakłócenia spektaklu.

Oprogramowanie pokazuje ruch w sieci bazującej na switchach GigaCore, pokazując stan dla każdego złącza, oraz sygnalizując zaburzenia.

Araneo pokazuje i zapisuje w dzienniku potencjalne problemy zanim wpłyną one negatywnie na spektakl, podświetlając złącza będące blisko swoich limitów przepustowości, zmiany w zapasowych połączeniach, oraz obciążenia zasilania PoE.

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie