Pandoras Box Manager

Christie Digital

Oprogramowanie zarządzające systemu Pandoras Box. Umożliwia w sieci Pandoras Box zdalną edycję i skoordynowane sterowanie multimediów w serwerach i playerach, oraz przygotowywanie materiałów.

Opis

Poprzez sieć program daje zdalny dostęp do serwerów i playerów, działając jako wspólny edytor dla nich wszystkich, oraz master synchronizujący pracę podległych urządzeń z dokładnością do jednej ramki. W tym samym miejscu możemy przetwarzać i przygotowywać materiały multimedialne, eksportując je zintegrowanym media enkoderem.

Sterowanie może być przeprowadzane wprost w Managerze, lub za jego pośrednictwem przy pomocy zewnętrznych protokołów sterowania, lub systemów interaktywnych.

Venue Site

Wirtualne środowisko, w którym można poruszać się i wizualizować efekt docelowy przed instalacją jakiegokolwiek sprzętu. Umożliwia to produktywną i wydajną współpracę przy programowaniu wstępnym całych spektaklów, zanim dojdzie do instalacji sprzętu. Dzięki temu znacząco redukujemy koszty i oszczędzamy czas.

Eksport i nagrywanie audio/wideo

Eksportowanie wideo daje znaczne usprawnienie pracy oraz eksportowanie całych scen do materiału wideo wysokiej rozdzielczości, z zachowaniem elastyczności pracy z edycją czasu rzeczywistego. Połączenie tej funkcji z Venue Site daje narzędzie do wizualizacji naszych pomysłów klientowi. Sygnały z wejść wideo dla źródeł do 2K/HD mogą być przechwytywane i nagrywane do późniejszego użycia w Pandoras Box.

Wielu użytkowników

Użycie wielu oddzielnych Pandoras Box Manager umożliwia jednoczesny dostęp do serwerów i playerów przez wielu użytkowników jednocześnie. Programowanie linii czasu może być robione równolegle z modyfikacją projekcji oraz enkodowaniem materiałów. Praca zostaje zoptymalizowana, jako że zmiany dokonują się równolegle.

Śledzony backup

Uruchamiając zestaw wielu PB Manager, zmiany w programowaniu są synchronizowane na wszystkich interfejsach. Dlatego inne stanowiska Manager mogą płynnie przejąć nadzór nad systemem w sytuacji awaryjnej.

Wiele widoków

Podgląd wielu wyjść obok siebie umożliwia bieżący nadzór nad głównymi projekcjami podczas spektaklu. Wyświetlanie w pełni edytowalnego podglądu na pełnym ekranie pomaga przy kształtowaniu projekcji oraz dokładniejszym podglądzie. Połączenie śledzonego backupu z podglądem wielu widoków umożliwia stworzenie zdalnego, pełnoekranowego podglądu, by podczas pracy odciążyć główne stanowisko pracy od renderowania podglądu.

Cechy szczegółowe

  • Zarządzanie i edycja multimediów w serwerach i playerach systemu Pandoras Box
  • Zintegrowana funkcjonalność nieliniowego edytora wideo i enkodera mediów
  • Scentralizowane sterowanie z synchronizacją pracy dla całego systemu
  • Dodatkowe stanowiska Manager umożliwiają dodatkowych użytkowników
  • Venue Site umożliwia wizualizację instalacji multimedialnej.
  • Możliwość sterowania wprost w Managerze, lub zewnętrznymi protokołami i sygnałami
  • Osiem linii czasowych (z opcją na brak ograniczeń)
  • Szesnaście ścieżek dźwięku ASIO (z opcją na brak ograniczeń)

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie