Regulamin Dostępudla E-Learning MA Lighting

Regulamin Dostępu do Szkolenia MA Lighting E-Learning:

Dostęp do platformy MA Lighting E-Learning jest bezpłatny do 31 grudnia 2021 roku.

Dostęp do platformy MA Lighting E-Learning jest tylko i wyłącznie na użytek własny.

Nie jest dozwolone rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronach Platformy MA Lighting E-Learning przez jej użytkowników.

Konto na którym brak aktywności przez co najmniej 30 dni może zostać skasowane przez administratora platformy MA Lighting E-Learning bez ostrzeżenia

Wymogi techniczne komputera dla prawidłowego korzystania z zasobów Platformy to:

  • Dostęp do Internetu
  • Zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Chrome, Safari.
  • Gniazdo słuchawkowe lub głośniki
  • Aktywne konto e‐mail
  • Korzystanie ze wszystkich możliwości Platformy wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek)

Aby korzystać z platformy MA Lighting E-Learning konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Firma LTT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z platformy szkoleniowej MA Lighting E-Learning

Firma LTT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony użytkownikom na stronach internetowych LTT Sp. z o.o.

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie