Rozwiązania MA onPC

Produkty typu onPC otwierają nam dostęp do możliwości grandMA2 na mniejszą skalę, dla mniejszych sztuk i realizacji, za bardziej przystępną cenę. W rozwiązaniach onPC to użytkownik odpowiada za to, by komputer spełniał wymagania wydajności dla oprogramowania grandMA2 onPC.

Podstawą rozwiązań onPC jest oprogramowanie grandMA2 onPC. Każdy z produktów onPC dysponuje licencją programową na określoną ilość parametrów sterujących. Poszczególne licencje się dodają do górnego limitu 4096 parametrów programowych. Licencje te dotyczą użycia zestawu opartego na grandMA2 onPC jako sterownika bez użycia pełnej konsolety.

Licencje programowe onPC nie dodają się do sprzętowych parametrów obliczeniowych, gdy grandMA2 onPC działa jako backup sesji z konsoletami grandMA2.

Produkty w tej grupie

MA onPC command wing

Zaawansowane technicznie rozszerzenie/panel typu wing do grandMA2 onPC z bogatym wyposażeniem w standardzie.

MA onPC fader wing

Zaawansowane technicznie rozszerzenie/panel typu wing do sterowania executorami w grandMA2 onPC.

MA 8Port Node onPC

MA 8Port Node onPC jest przeznaczony do przesyłu i dystrybucji sygnałów sterujących w sieciach Ethernet. Ma wbudowaną licencję 2048 parametrów dla grandMA2 onPC.

MA 4Port Node onPC

MA 4Port Node onPC jest przeznaczony do przesyłu i dystrybucji sygnałów sterujących w sieciach Ethernet. Ma wbudowaną licencję 2048 parametrów dla grandMA2 onPC.

MA 2Port Node onPC 2k

MA 2Port Node onPC 2k jest przeznaczony do przesyłu i dystrybucji sygnałów sterujących w sieciach Ethernet. Ma wbudowaną licencję 2048 parametrów dla grandMA2 onPC.

MA 2Port Node onPC 1k

MA 2Port Node onPC 1k jest przeznaczony do przesyłu i dystrybucji sygnałów sterujących w sieciach Ethernet. Ma wbudowaną licencję 1024 parametrów dla grandMA2 onPC.

MA onPC wing bag

Torba podróżna specjalnie do przewozu MA onPC command wing, lub MA onPC fader wing, jako bagaż podręczny, albo do przechowywania.