Seminarium Technologii Teatralnych

W dniach 7-8 czerwca 2010 w Sali Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone technologiom teatralnym. Spotkanie współorganizowały firmy LTT, Waagner-Biro, Promont oraz M. Ostrowski.

Seminarium otworzył dr hab. inż. Piotr Obracaj z Politechniki Opolskiej rysem historycznym dotyczącym zmian w architekturze teatralnej na przestrzeni 25 wieków. Kolejnym prelegentem był architekt-urbanista prof. dr inż. Marek Budzyński z Politechniki Warszawskiej z niezwykle ciekawym wykładem na temat filozoficznych aspektów architektury i urbanistyki. Ponadto, prof. Budzyński przybliżył uczestnikom jeden ze swoich ostatnich projektów a mianowicie projekt gmachu Opery Podlaskiej w Białymstoku jako przykład rozwiązania architektonicznego nowoczesnego centrum sztuki. Swoje wystąpienia mieli również znamienici zagraniczni goście: Alexander Ziller – prezes German Consulting Associates, jeden z najsłynniejszych niemieckich planistów teatralnych, Torsten Nobling – przewodniczący Szwedzkiego Centrum OISTAT (International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians czyli Miedzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teartu), czy dr Markus Schoisswohl – przedstawiciel Waagner-Biro.

Drugi dzień wykładów rozpoczął mgr inż. Maciej Wojciechowski, członek i założyciel Polskiego Centrum OISTAT, przybliżając słuchaczom zawiłości systemu bezpieczeństwa SIL3 stosowanego w mechanice scenicznej. Jeden z czołowych polskich realizatorów, projektantów i reżyserów światła – Artur Szyman wraz z Pawłem Jarząbkiem z firmy LTT opowiedzieli o nowoczesnych systemach oświetleniowych LED. A na zakończenie firma M. Ostrowski wprowadziła nas w tematykę systemów elektroakustycznych w różnych obiektach kulturalnych.

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie