LTT Diamentem Forbesa 2010

Wysoka pozycja LTT w rankingu Diamentów

Firma LTT została Diamentem Forbesa 2010. W kategorii firm o przychodach między 50 a 250 milionami złotych zajęliśmy 11 miejsce w Polsce i 5 miejsce w województwie mazowieckim.

W tym roku do rankingu Diamentów dostało się tylko 2713 firm – o 310 mniej niż w zeszłym. Jak napisał Forbes, w przeciwieństwie do zeszłorocznego zestawienia, które pokazywało, kto najlepiej wykorzystuje koniunkturę, tegoroczne pokazuje kto najlepiej radzi sobie mimo kryzysu; pozwala też prognozować, kto będzie się liczył na rynku po ponownym ożywieniu.

Pamiątkowe „diamenty” i dyplomy zostały wręczone na uroczystym spotkaniu w środę 23 czerwca w warszawskich Łazienkach Królewskich w restauracji Belvedere.

Kryteria przyznawania Diamentów

Ranking sporządziła dla Forbesa wywiadownia Dun & Bradstreet Polska na podstawie terminowo złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego raportów firm na rok 2009 oraz innych, zebranych przez siebie informacji. Przedsiębiorstwa musiały wykazać się pozytywnym ratingiem wiarygodności (być rentowne wg. wskaźników EBIT i ROA, mieć wysoką płynność bieżącą i nie zalegać z płatnościami); mieć dodatni wynik finansowy oraz wartość kapitałów w latach 2005-2008; posiadać przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln złotych w roku 2008 i mieć przeciętny roczny wzrost wartości powyżej 15%.

Z zestawienia wykluczono instytucje finansowe oraz firmy, które zanotowały skokowy wzrost wartości spowodowany jednorazowymi zdarzeniami nadzwyczajnymi jak np. połączenie spółek tej samej grupy.

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie