3.1.5. grandMA3, odcinki 41-50

Odcinek 41 – Tracking

W tym odcinku pokażemy funkcjonalności związane z zapisem sekwencji w natywnym trybie Tracking dla systemu grandMA3 w wersji 1.2.0.2:

 • Koncepcja zapisu w trybie Tracking
 • Widok Track Sheet
 • Kolumna Release w widoku Track Sheet
 • Komenda block
 • Programowanie bez Tracking​

Odcinek 42 – Cue Only

W tym odcinku pokazujemy funkcjonalność Cue Only do zapisu Cue bez śledzenia wartości w Trackingu dla systemu grandMA3 w wersji 1.2.0.2:

 • Zapis wartości w trybie Cue Only
 • Zapis phasera w trybie Cue Only​

Odcinek 43 – Tracking Distance

W tym odcinku pokażemy nową funkcję w widoku Track Sheet dla systemu grandMA3 w wersji 1.2.0.2:

 • Tracking Distance

Odcinek 44 – Kopiowanie Cue

W tym odcinku pokazujemy jak kopiować Cue w sekwencji dla systemu grandMA3 w wersji 1.2.0.2:

 • Komenda Copy
 • Kopiowanie z funkcją Status​

Odcinek 45 – Przenoszenie danych na USB

W tym odcinku pokazujemy jak przenosić dane na dysku USB dla systemu grandMA3 w wersji 1.2.0.2:

 • Struktura folderów i plików na dysku USB​

Odcinek 46 – Pliki opisowe na dysku USB

W tym odcinku zobaczysz jak przenosić pliki opisowe urządzeń na dysku USB dla systemu grandMA3 w wersji 1.2.0.2:

 • Importowanie plików opisowych z dysku USB
 • Exportowanie plików opisowych na dysk USB​

Odcinek 47 – Backup Menu

W tym odcinku zobaczysz jak zarządzać plikami show w nowym Backup Menu dla systemu grandMA3 w wersji 1.3.1.3:

 • Struktura Backup Menu
 • Tworzenie plików Backup
 • Funkcja Autosave​

Odcinek 48 – Funkcja Park

W tym odcinku pokazujemy jak działa funkcja Park dla systemu grandMA3 w wersji 1.3.1.3:

 • Komenda Park i Unpark
 • Park w widoku Fixture Sheet
 • Park w widoku DMX Sheet​

Odcinek 49 – Phaser

W tym odcinku zobaczysz nową koncepcję programowania dynamicznych obrazów w twoim show, czyli funkcję Phaser, dla wersji 1.4.0.2.

 • Dodawanie i Edycja kroków w Encoder Bar
 • Warstwy dla Phaserów w Encoder Bar: Speed, Phase, Accel, Decel, Transition, Width
 • Zapis Phasera dla dimmera
 • Zapis Phasera dla koloru składający się z trzech kolorów

Odcinek 50 – Predefined Phaser

W tym odcinku pookazujemy jak zaimportować predefiniowane Phasery, modyfikować je, oraz zapisać w puli Presetów lub Cue. Używamy grandMA3 w wersji 1.4.0.2.

 • Importowanie predefiniowanych phaserów
 • Modyfikacja predefiniowanych phaserów
 • Zapis zmodyfikowanych phaserów do puli presetów oraz cue

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie