3.1.6. grandMA3, odcinki 51-60

Odcinek 51 – Phaser Editor

W tym odcinku pokazujemy jak stworzyć własną krzywą dla Phasera pozycji, jednocześnie poznając najważniejsze narzędzia w nowym Phaser Editor, w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2.

 • Widok Phaser Editor
 • Tworzenie krzywej dla Phasera pozycji
 • Opcje i narzędzia w widoku Phaser Editor

Odcinek 52 – Phaser i Presety

W tym odcinku zobaczysz, jak wykorzystać Presety do tworzenia Phaserów w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Komenda Integrate
 • Zapis Phaserów z użyciem Presetów

Odcinek 53 – MAtricks

W tym odcinku zobaczysz nowe rozbudowane możliwości MAtricks dla wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2.

 • Widok i nakładka MAtricks
 • MAtricks Group, Block, Wings
 • MAtricks Fade, Delay, Speed, Phase
 • Nowy gest „Slide”
 • Funkcja Invert
 • MAtricks Pool

Odcinek 54 – MAgic

W tym odcinku zobaczysz nową funkcję MAgic w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Zapis presetu MAgic
 • MAgic dla koloru w osi X
 • MAgic dla koloru w osi X i Y
 • MAgic dla pozycji w osi X i Y

Odcinek 55 – Recipes

W tym odcinku poznasz nową koncepcję programowania Recipe – to nowość w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Koncepcja programowania Recipe
 • Komenda „Cook”
 • Praktyczny przykład dla Recipe

Odcinek 56 – Recipes i Phasery

W tym odcinku zobaczysz, jak tworzyć Phasery z użyciem Recipe w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Klasyczne programowanie Phaserów
 • Zapis i opcje Recipes dla Phaserów
 • Recipes Phaser Selective
 • Recipes Phaser Template
 • Modyfikacja Recipe
 • Recipes Phaser w Cue

Odcinek 57 – Recipes i Programmer

W tym odcinku zobaczysz, jak korzystać z Recipes w Programmerze dla wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Podgląd Programmer Parts
 • Komenda Assign w Recipes
 • Edycja Recipes w Programmerze
 • Czasy Fade i Delay w Recipes
 • Zapis Recipes w Cue
 • Edycja Cue z Recipes
 • Modyfikacja Cue z Recipes

Odcinek 58 – Recipes i Cue

W tym odcinku zobaczysz, jak używać Recipe w Cue dla wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Maska Recipes w Sequence Sheet
 • Zapis Recipes w Cue
 • Symbol Recipes w Cue
 • Modyfikacja Recipes w Cue
 • Kombinacja Recipes i statycznych wartości w Cue
 • Opcje komendy „Cook”

Odcinek 59 – Klonowanie z Recipes

W tym odcinku zobaczysz, jak klonować urządzenia z użyciem Recipe w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.0.2:

 • Klonowanie urządzeń
 • Aktualizacja grup
 • Odtwarzanie pamięci z Recipes

Odcinek 60 – Action Buttons

W tym odcinku zobaczysz, jak stworzyć własny panel do wyzwalania sekwencji na ekranie dotykowym w wersji oprogramowania grandMA3 1.4.2.1:

 • Pula Layout
 • Okno Layout View
 • Edycja Layout View 

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie