PIXERA control

AV Stumpfl
Sterowanie Art-NetSterowanie PSNSterowanie sACN

PIXERA Control to potężne narzędzie do budowania własnych, interaktywnych funkcji sterowania, za pośrednictwem rozbudowanej funkcjonalności PIXERA API (interfejsu programowania aplikacji).

 

Rozproszona architektura integracji oraz sterowania umożliwia łatwe dodawanie nowych funkcjonalności do projektu w PIXERA oraz sterowanie wszystkimi aspektami rozszerzonego środowiska projektu. Wszystko co stworzycie oraz zintegrujecie z projektem, może być współdzielone i połączone w systemie.

Opis

Cechy główne

 • Wszechstronny edytor interfejsu użytkownika z nowoczesnymi elementami sterowania
 • Graficzny system programowania węzłami do konstruowania logiki sterowania metodą „przeciągnij-upuść”
 • Obsługa skryptów LUA, bazująca na obszernym, rozproszonymi API (interfejsie programowania aplikacji)
 • Obsługa protokołów klasy przemysłowej (ISAAC Workspace, Beckhoff, KNX, Stage Precision, itd.)
 • Nieograniczone rozwijanie, w miarę stopniowego dodawania obsługi większej ilości modułów firm trzecich
 • Darmowa wersja demonstracyjna oraz trzy różne warianty licencji.

 

Możemy połączyć integrację urządzeń zewnętrznych, wraz z różnymi interfejsami i logikami sterowania, w jedną potężną architekturę współdziałania różnych urządzeń i systemów, dającą właściwie nieograniczone możliwości scenariuszy sterowania.

PIXERA Control może „wybudzić” waszą instalację, monitorować jej stan oraz kondycję, informować w razie potrzeby o problemach, oraz służyć jako punkt dostępu w przypadku rozwiązywania problemów, oraz konserwacji lub serwisowania systemu.

Połączenie PIXERA z PIXERA Control daje wszystko to co najlepsze w dziedzinach interakcji systemów, interakcji użytkownika, oraz narzędzi zarządzania treściami na sztuce oraz w instalacji. Mamy możliwość realizacji zarówno prostych interfejsów na ekranach, przez współpracę z systemami śledzenia pozycji i ruchu, po integrację z rozbudowanymi systemami automatyki.

Obszerna biblioteka funkcji sterowania może być wciąż rozszerzana, poprzez tworzenie własnych modułów i dodatków z pomocą języka programowania LUA. Można też tworzyć własne interfejsy użytkownika za pomocą CSS, HTML czy Javascript. Dostępne są nawet możliwości integracji niskiego poziomu z użyciem własnych bibliotek DLL, a w razie potrzeby nawet komunikacja przez Websocket oraz inne zaawansowane API.

 

 


 

Nowe funkcje od wersji 2.0

 • Przeglądarka-katalog API modułu Control – Obszerna przeglądarka do API, która pozwala użytkownikom szybko odszukać i skonfigurować akcje dla Control, do użycia ich w budowaniu interfejsów oraz skryptów LUA
 • Integracja śledzenia ruchu w Control – Bezpośrednia obsługa protokołów jak SPNet, BlackTrax, TrackMen, Optittrack, MoSys, FreeD, Stype, PSN.

Specyfikacja

Licencje PIXERA Control

 • PIXERA control GATE – Podstawowa licencja standardowo dostępna z każdym z produktów PIXERA. Umożliwia użycie do dziesięciu modułów/urządzeń w projekcie, do zdalnego sterowania PIXERA wprost, oraz innymi protokołami i urządzeniami firm trzecich. Możliwość budowania własnych interfejsów opartych na HTML5, korzystając z gotowych wstępnie skonfigurowanych elementów.
  • Dostępny w każdej wersji PIXERA
  • Importowanie niestandardowych modułów
  • Obsługa modułów protokołów śledzenia SPNet, PSN, oraz FreeD
  • Ograniczenie do 10 modułów użytych w projekcie
  • Ograniczenie do jednej maszyny master (lokalna)
  • Zdalne sterowanie linią czasu przez maszyny z licencją CORE/ENTERPRISE
 • PIXERA control CORE – Idealna licencja na większe spektakle oraz instalacje wymagające użycia więcej jak dziesięciu modułów/urządzeń, lub drugiego mastera sterowania spektaklem do rozproszonego przetwarzania i obsługi spektaklu. Licencja CORE pozwala importować oraz eksportować zmodernizowane moduły/urządzenia. Licencja CORE posiada funkcjonalność GATE, poszerzoną o:
  • Nieograniczoną ilość modułów w projekcie
  • Eksport i współdzielenie niestandardowych modułów
  • Nieograniczone zdalne sterowanie modułów PIXERA na wielu maszynach master
  • Samodzielna linia czasu dla warstw danych
 • PIXERA control ENTERPRISE – Przewidziany do dużych rozproszonych instalacji. Można dołączyć dowolną ilość maszyn zależnych z licencjami CORE oraz GATE, wedle potrzeby. Umożliwia również tworzenie interfejsów z autoryzacjami użytkowników oraz uprawnieniami dostępu. Możecie tworzyć własne interfejsy sterowania, aby każda osoba w interakcji z systemem miała bezpośredni podgląd na najważniejsze dane. Licencja ENTERPRISE posiada funkcjonalność licencji CORE, poszerzoną o:
  • Zaawansowaną funkcjonalność zdalnego dostępu
  • Obsługa modułów śledzenia Optitrack, MoSys, Blacktrax, Stype, Trackman, Anti Latency
  • Zarządzanie dostępem użytkowników do portalu
  • Nieograniczone zdalne sterowanie wszystkimi poszczególnymi modułami na wszystkich maszynach master

Wszystkie treści zawarte na stronie są własnością LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Publikowanie całości lub części treści, powielanie i rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody LTT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowić będzie naruszenie majątkowych praw autorskich i będzie ścigane na drodze postępowania karnego oraz stanie się przedmiotem stosownych roszczeń na drodze postępowania cywilnego.

Producenci

Serie

Kategorie