Gazela Biznesu 2012 dla firmy LTT

LTT otrzymało tytuł Gazeli Biznesu - nagrodę przyznawaną przez magazyn Puls Biznesu najbardziej dynamicznie rozwijającym się małym i średnim przedsiębiorstwom.

"Gazela" to - według organizatorów konkursu - firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Aby zostać Gazelą 2012, firma musi spełniać szereg kryteriów. Należą do nich posiadanie dochodów w roku bazowym 2009 mieszczących się w przedziale między 3 a 200 milionami złotych i notowanie rokrocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży w latach 2009-2011. W tym okresie firma nie może także ani razu odnotować straty.

Tegoroczna gala wręczenia nagród dla województwa mazowieckiego odbyła się 5-go marca w warszawskim Studio ATM. W imieniu firmy LTT Gazelę odebrał dyrektor handlowy Paweł Mroziński.

Organizatorzy rankingu zauważyli, że po długotrwałym okresie spowolnienia gospodarczego wśród przedsiębiorców przeważa ostrożny optymizm. Optymizm wśród laureatów Gazel Biznesu potwierdziła też przeprowadzona wśród nich ankieta, z której wynikało że firmy te spodziewają się korzystnych zmian w nadchodzącym roku. Laureaci Gazel podkreślali też, że trudny okres nie jest dla nich sygnałem do ograniczania działalności, lecz okazją do rozwoju na rynku.